CO – MUNI – KT Plan de Comunicación Municipal “KNOW TRANSFER" | Demola Campus Iberus

CO – MUNI – KT Plan de Comunicación Municipal “KNOW TRANSFER"

Partner

Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibarko Udala

Project Skills

  • business & concepts
  • coding
  • design & art
  • education
  • engineering
  • environment
  • governance
  • healthcare
  • media & communications
  • social science

Project Blog

The brief

¿Cómo podemos comunicar de manera efectiva lo que desde la institución hacemos para la ciudadanía? ¿Cómo podemos evitar que los ciudadanos y ciudadanas pierdan oportunidades generadas desde el Ayuntamiento?¿Mediante qué soluciones podemos hacer que las ciudadanas y ciudadanos estén al tanto de las iniciativas que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento? Nola komunikatzen ahal dugu eraginkortasunez erakundetik herritarrendako egiten duguna? Batzuetan herritarrek galtzen dituzte Udaletik sortzen ditugun aukerak. Nola konpondu hori? Zer irtenbide daude herritarrek Udaletik martxan jartzen ditugun ekimenen berri izan dezaten?

The background

Se ha detectado en el Ayuntamiento del Valle de Egüés que la comunicación con la ciudadanía es poco eficiente. Iniciativas que se ponen en marcha no llegan a los beneficiarios o estos se enteran después de ser llevadas a cabo. Utilizamos los métodos que normalmente se utilizan en otras Administraciones Públicas. Sin embargo nos dirigimos tanto a ciudadanos nativos digitales y ciudadanos inmigrantes digitales, como a personas que no están inmersas en la comunicación digital, lo que complica el proceso. A esto hemos de añadir que nos encontramos en un municipio en el que confluyen estructuras poblacionales rurales con estructuras urbanas, lo que también supone una dificultad. Eguesibarko Udalean ohartu gara herritarrekiko harremana ez dela aski eraginkorra. Abiatzen diren hainbat ekimen ez dira onuradunengana heltzen, edo, bestela, ekimenak bukatu ondoren izaten dute horien berri. Beste administrazio publiko batzuek erabiltzen dituzten metodoak baliatzen ditugu guk ere. Halere, kontuan hartu behar dugu ezaugarri desberdinetako herritarrengana jotzen dugula: sortzez digitalizatuak, immigrante digitalak eta komunikazio digitalean sarturik ez daudenak. Horrek guztiak zaildu egiten du prozesua. Gainera, herri-guneak eta hiri egiturako bizilekuak batera daude udalerrian, eta hori ere zaila da.

The problem

Buscamos que se analice la comunicación con la ciudadanía desde las instituciones públicas municipales y que se genere un plan de comunicación para el Ayuntamiento del Valle de Egüés. Helburua da, alde batetik, Udalaren erakunde publikoetatik herritarrekiko harremana aztertzea eta, bestetik, Eguesibarko Udalerako komunikazio plan bat sortzea. Sin excluir al resto de campos de conocimiento y a modo orientativo, se piensa que la participación de personas provenientes de los estudios del campo de la Sociología, Marketing, ADE, Periodismo, de las Políticas Públicas y Diseño puede ayudar a la consecución del reto. Bestelako jakintza alorrak baztertu gabe, eta betiere iritziak jasotzeko, uste dugu Soziologiak, Marketinak, Kazetaritzak, Politika Publikoek eta Diseinuak badutela zerikusia gaian. Beraz, alor horietako landa azterketan aritzen diren adituek parte hartzea egokia izaten ahal da.